اهمیت فراگیری مقامات مرکب

فراگیری مقامات مرکب به جهت ارتقاء قدرت تنغیم در تلاوت لازم و ضروری می باشد.


تعداد بازدید: 156