اهمیت فرم ملودی تصدیق

فرم ملودی و قفله ملودی تصدیق (صدق الله …) از مصادیق بصمه لحنی و آرم لحنی تلاوت است.


تعداد بازدید: 76