اهمیت فن گزش

یکی از فنون مربوط به انعطاف صدا، گزش است که عبارت است از اشاره سریع به نت بالا یا پایین و برگشت به جایگاه اولیه. گزش به دو حالت فوقانی و تحتانی اجرا می شود. گزش، اجرای ملودی را خاص کرده و موجب گونه سازی می گردد.


تعداد بازدید: 74