اهمیت ولوم صدا

بکارگیری ولوم از جمله تکنیک های بسیار مهم پردازش صدا است که موجب ایجاد فرم در صدا و احساسات می شود.

 


تعداد بازدید: 18