اولین قانون صحت لحن

اولین قانون صحت لحن آن است که مردم عادی قادر به تشخیص اشکالات لحنی باشند.


تعداد بازدید: 101