تأثیر فضای تلاوت در اسلوب تلاوت

فضای حاکم بر تلاوت در نوع اسلوب تلاوت تأثیرگذار است. این فضا می تواند فضاهای موسیقایی و یا دیدگاه مردم به موسیقی تلاوت باشد. برای مثال فضای زمان تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی، تلاوت ساده را می پذیرفته است.

 


تعداد بازدید: 429