تعریف اشمام

در تعریف اشمام آمده است: ضم الشفتین بلا صوت


تعداد بازدید: 22