تعریف شفافیت در تحریرها

تحریرها باید شفاف باشد. منظور از شفاف بودن، همان واضح بودن و شنوا بودن است. یعنی مستمع باید بتواند شکل تحریرها و صدای تحریرها را تشخیص دهد.


تعداد بازدید: 596