تمرینات بیان

خواننده برای خواندن کلمات باید تکنیک داشته باشد و باید بداند کلمات را با توجه به الزامات موسیقایی به چه فرم و حالتی قرائت کند. تمرینات این بخش تحت عنوان تمرینات بیان شناخته می شود. تمرینات بیان جزو تمرینات پردازش صوت محسوب می شود.

 


تعداد بازدید: 58