تمرین عامل تسلط بر تحریرها است

تمرین بر روی تحریرها به مرور باعث منعطف شدن صوت می شود.


تعداد بازدید: 59