تمرین فصیح خوانی راه افزایش قدرت فصاحت

 

یکی از تمریناتی که برای افزایش قدرت تکلمی و فصاحت در ادای حروف و کلمات نقش مهمی دارد، تمرینات فصیح خوانی است. در این نوع تمرین که خالی از نغمه و نغمه پردازی است، قاری به صورت موضوعی فقط به اجرای قواعد تجویدی می پردازد. تمرینات نغمی نیز در کنار فصیح خوانی در قوی شدن ابعاد تجویدی تلاوت نقش مهمی ایفا می کند.


تعداد بازدید: 391