توازن بین مواقف در ترتیل

توازن بین مواقف در ترتیل باید متوازن باشد و این یک قاعده اصلی در ترتیل خوانی می باشد.


تعداد بازدید: 62