توجه به بخش پایانی و فرود تلاوت

فرود تلاوت های استاد منشاوی به عنوان نمونه لحنی بسیار مناسب است که تقلید شود. فرود به شیوه استاد منشاوی در تلاوت بسیار بر زیبایی آن می افزاید. برای مثال فرود تلاوت حشر علق حمد.


تعداد بازدید: 498