توجه به تعداد سکوتها در تلاوت

 در تعداد و کمیت سکوتهای تلاوت باید دقت کرد و نباید اجرای ان افراط نمود زیرا باعث از هم گسیختگی ملودی می گردد.


تعداد بازدید: 79