توجه به کمیت درجات صوتی

هرچقدر تعداد درجات صوتی در ملودی و اداء موسیقایی بیشتر باشد از مهارت و هنرمندی بیشتری برخوردار است.


تعداد بازدید: 66