توضیحاتی در خصوص اندیشه لحنی و سه مدل اداء لحنی در تلاوت

توضیحاتی در خصوص اندیشه لحنی و سه مدل اداء لحنی در تلاوت

 

مطرح شده در جلسه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 95