توضیحاتی در خصوص علائم وقف، رسم المصحف و رسم الاملاء

توضیحاتی در خصوص علائم وقف، رسم المصحف و رسم الاملاء

 

مطرح شده در جلسه ۲۹ شهریور ۹۸


تعداد بازدید: 139