توضیحی مختصر در خصوص نهاوند مرصّع و نوااثر و نهاوند (نکریز)

تفاوت میان نهاوند مرصع و نوااثر و نهاوند (نکریز) در درجات صوتی آن می باشد. در نهاوند مرصّع، اتصال جنس حجاز و نهاوند به یکدیگر وجود دارد اما در مقام نکریز، اتصال عقد حجاز که نحت عنوان نوااثر شناخته می شود با جنس نهاوند منجر به ایجاد مقام نکریز می گردد. جنس به چهار صدا و عقد به پنج صدا اطلاق می شود.


تعداد بازدید: 581