توضیح مختصر دز خصوص تحرک در ترتیل

توضیح مختصر دز خصوص تحرک در ترتیل

****

♦️ انجام کار عملی در تلاوت آقای رضا نادی

💢 کارگاه هنر تلاوت چهارشنبه ۹۹/۵/۲۲

❄️ https://Instagram.com/kargah_honar_telavat


تعداد بازدید: 42