تکرار در تلاوت

صرف انجام تکرار، کار صحیحی نیست. تکرار هر جمله و عبارتی باید بر زیباتر و جذاب تر شدن کار بی انجامد. تکرار جزو اصول مهم موسیقی عرفانی محسوب می شود.

 


تعداد بازدید: 70