جایگاه استفاده از تنفس دیافراگمی در تلاوت

تنفس دیافراگمی کامل، برای اجرای قطعات بلند و طولانی استفاده می شود و لزومی ندارد قاری در تمامی قطعات تنفس دیافراگمی داشته باشد.


تعداد بازدید: 671