جمله بندی عبارات

جمله بندی عبارات از مسائل مهم تلاوت اقرائی محسوب می شود و قاری نباید متکی به علائم وقف باشد.


تعداد بازدید: 151