حرکات بدن در تلاوت

حرکات شایع و طبیعی بدن هنگام تلاوت، موجب ایجاد حس در اجرا می گردد.


تعداد بازدید: 190