حفظ طنین صدا

حفظ طنین صدا

 

🔴 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۷

❄️ https://t.me/kakavand_mohammad


تعداد بازدید: 129