خش صدا = فالش صوتی

وجود خش در صدا از مصادیق فالش صوتی محسوب شده و موجب کسر نمره در بخش صافی صدا می گردد. به صدای خش نیز اصطلاحاً صدای گِز گفته می شود.


تعداد بازدید: 465