خلط طرق در تلاوت

در عرف قراء خلط طرق مورد پذیرش قرار گرفته است، هر چند به لحاظ علمی اینکار مورد پسند نیست.


تعداد بازدید: 102