دلیل اهمیت تلاوت قاریان قدیم

تلاوتهای قاریان قدیمی به جهت اینکه نسبت به مسئله اتمام حرکات و ادای دقیق و متوازن حرکات دقت زیادی دارند دارای اهمیت می باشد.


تعداد بازدید: 173