دوره‌های قرآنی مؤسسات متناسب با نياز مخاطب تعريف شود

گروه فعاليت‌های قرآنی: يكی از راه‌های ريشه‌كنی بی‌سوادی قرآنی در جامعه، جذب جوانان و علاقه‌مند كردن آنها برای شركت در محافل قرانی است و اين امر با تعريف دوره‌های آموزشی علوم قرآنی در مؤسسات ميسر می‌شود.

 

«محمد كاكاوند»، مدير مسئول مجمع قاريان قرآن كريم در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد، در رابطه با راه‌های ريشه‌كنی بی‌سوادی قرآنی در جامعه گفت: حمايت و پشتيبانی از مراكز قرآنی، فرهنگی و اقدام به تأسيس اينگونه مراكز در مناطق مورد نياز با استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات آموزش كشور از عواملی است كه بی‌سوادی قرآنی را در جامعه ريشه‌كن می‌كند.

وی افزود:حمايت و پشتيبانی از مراكز قرآنی، فرهنگی و اقدام به تأسيس اينگونه مراكز در مناطق مورد نياز با استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات آموزش كشور از عواملی است كه بی‌سوادی قرآنی را در جامعه ريشه‌كن می‌كند.

 

وی در ادامه بيان كرد: به منظور ريشه كنی بی سوادی قرآنی در جامعه بايد ابتدا فضاهای قرآنی ايجاد و افراد قرآنی معرفی و جنبه‌های تشويقی مهيا شود.

اين مسئول قرآنی كه هم‌اكنون با استفاده از روش‌های نوين آموزش قرآنی در عرصه‌ مديريت يكی از مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد، مشغول به فعاليت‌ است در ادامه يادآور شد: قرائت قرآن كريم، تلاوت آيات قرآن، تفكر و تدبر در تفاسير و معنای آن و در پايان عمل به قرآن يعنی اجرايی كردن دستورات قرآن و آياتش از عواملی است كه در ريشه‌كن شدن بی‌‌سوادی قرآن تأثير بسزايی دارد.

 محمد كاكاوند:
به منظور ريشه كنی بی سوادی قرآنی در جامعه بايد ابتدا فضاهای قرآنی ايجاد و افراد قرآنی معرفی و جنبه‌های تشويقی مهيا شود

كاكاوند در پاسخ به اين سؤال كه چه كسانی بيش از ديگران می‌توانند در نهادينه كردن روش‌های مؤثر آموزشی مثمر ثمر باشند، تصريح كرد: بعد از پدر و مادر برخورد و نوع صحبت مربيان آموزشی در مؤسسات و مراكز قرآنی و مربيان مربوطه در مدارس نقش اصلی را در تربيت قرآنی فرزندان به منظور ريشه‌كن كردن بی‌سوادی قرآنی بر عهده دارند.

وی ادامه داد: استفاده از مربيان توان‌مند و باتجربه از اهميت ويژه‌ای در تعليم و تربيت قرآن‌آموزان نوجوان برخوردار است.

اين كارشناس قرآنی در پاسخ به اين سؤال كه رمز موفقيت مؤسسات و مراكز قرآنی در چيست، اظهار كرد: برای آموزش قرآن و عترت بايد يك دوره مشخص تعريف شود، اهداف معلوم شوند و در پايان از متخصصين و كارشناسان قرآنی استفاده شود.


تعداد بازدید: 665