دو نکته در خصوص استرس

استرس در تلاوت ناشی از ضعف است. اگر استرس موجب خلاقیت و پیشرفت و حساسیت نسبت به مسائل کیفی شود دارای ارزش است و اگر موجب افت کیفیت شود، باید با تمرین و رفع نقاط ضعف، با این مسئله روانی مقابله کرد.


تعداد بازدید: 420