رشاقه الاداء در تلحین

اجرای روان تلحین تحت عنوان رشاقه الاداء شناخته می شود و به مسائل مختلفی همچون سرعت قرائت و تسلط بر اداءالحروف بستگی دارد.


تعداد بازدید: 54