زیپ حنجره

 یکی از تمرینات مربوطه به انعطاف صدا، تمرین بر روی زیپ حنجره می باشد. اجرای درجه اول و انتقال به درجه هشتم بدون واسطه درجات میانی و سپس انتقال از درجه 8 به 15 و بالعکس را اصطلاحاً زیپ حنجره می گویند. عملکرد فیزیکی حنجره در جای خود نیاز به تشریح دارد.


تعداد بازدید: 285