سبکهای اصلاحی و ارتقائی

همانطور که در موسیقی آوازی، بعضی از سبکها جنبه اصلاحی و ارتقائی را ایفا می کند، در تلاوت قرآن نیز بعضی از سبک ها و اسلوب های لحنی جنبه ارتقائی دارند. وجه تمایز ردیف های اصلاحی و ارتقائی نسبت به سایر ردیف های مشابه، ارتکاز اجرا بر یک مهارت، بیان، اندیشه و اسلوب فنی پرمحتواست.


تعداد بازدید: 130