سه شرط وقف و ابتدای فنی در تلاوت

وقف و ابتدای فنی در تلاوت به شرط اجازه دادن اسلوب معنایی آیات، باید حداقل سه عامل زیر را دارا باشد:

الف): موجب تفکر شود

ب): سالم و سلامت باشد

ج): جدید و خلاقانه باشد

* برای مثال در آیاتی که جنبه آیات الاحکام و حکم الهی دارد، جنبه خلق معنی موضوعیت ندارد و کسیکه در اینگونه از آیات چنین نگرشی داشته باشد دچار افساد در معنی خواهد شد.


تعداد بازدید: 33