سوء نبر

وجود سوء نبر از مسائل مهم لحن خفی محسوب می شود.

 


تعداد بازدید: 72