شناخت دو عامل مهم در تألیف لحنی

در دوران تألیف لحنی قاری باید به دنبال دو مورد زیر باشد. اگر شخصی در گذراندن دو مورد ذیل دچار مشکلات اساسی شود باید دوره تقلید خود را کامل تر نماید. این دو مورد به شرح زیر است:

الف): زیبایی شناسی – شناخت زیبایی های تلاوت

ب): زیبایی شناختی – شناخت علل زیبایی های تلاوت

 


تعداد بازدید: 435