صدای نشاز

به اصوات خارج و ناکوک، نشاز می گویند.


تعداد بازدید: 388