عدم اجرای بداهه ردیف ها

اجرای بداهه و تصمیم گیری ناگهانی در اجرای ردیف ها و بسیاری از کارهای موسیقایی موجب بروز ناکوکی و نشازهای متعدد در ملودی می گردد.


تعداد بازدید: 83