عدم استفاده ممتد از یک ملودی

استفاده ممتد از یک ملودی و یا یک طبقه صوتی باعث دلزدگی و خستگی مستمع خواهد شد.

 


تعداد بازدید: 372