عوامل ایجاد تــِم موسیقایی

سرعت تحریرها، فرم تحریرها، استفاده از قفلات، وجود فراز و حضیض در صدا و … از عوامل مهم در ایجاد تم های مختلف موسیقایی و تحرک در تلاوت می باشند.


تعداد بازدید: 500