توضیحاتی در خصوص اهمیت انتخاب صحیح ملودی

محمد-کاکاوند

فایل صوتی – توضیحاتی در خصوص اهمیت انتخاب صحیح ملودی

مطرح شده در تلاوت یکی از عزیزان مجمع قاریان قرآن کریم

جلسه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵


تعداد بازدید: 210