فتح شدید

فتح شدید در تلاوت قرآن جزو موارد منفی لحن محسوب می شود.


تعداد بازدید: 84