فضای موسیقایی نغمه

از عوامل مهمی که در دوران تقلید باعث کسب موفقیات لحنی می شود، ارتباط برقرار کردن با فضای موسیقایی نغمه می باشد. قدرت گوش دادن و به دنبال آن تجزیه و تحلیل اصوات نغمه و همچنین درک حس موسیقایی نغمه را به اصطلاح فضای موسیقایی نغمه می گویند.

 


تعداد بازدید: 378