فلسفه استفاده از نفس های بلند و طولانی

فلسفه استفاده از نفس های بلند و طولانی، ابجاد جذابیت در تلاوت می باشد.

 


تعداد بازدید: 417