فن خفض الصوت

یکی از مهمترین مسائل مربوط به طنین صدا در ترتیل، استفاده از فن خفض الصوت است که حالت خاصی به صدا می دهد.


تعداد بازدید: 90