فن مواکبه

اجرای فن مواکبه در تلاوت از مسائل عرفی است و قانون مدون ندارد.


تعداد بازدید: 70