قرائت مردم پسند

یکی از بهترین روش های اجرای قرائت مردم پسند، بهره گیری از روش اوج گیری ۱۱ درجه ای است که همراه با تنوع ملودیک، تحرک مناسب، نفس های طولانی و بهره گیری زیاد از فضای اوج و بم می باشد.


تعداد بازدید: 94