لحن ذانی

منظور از لحن ذانی، وزن کلمه است و در وزن حرف، رعایت حق و مستحق حرف، موازین فصاحت، رعایت نبر در کلمه مطرح است. اصطلاحاً این کیفیت را ترسیل می گویند.

 


تعداد بازدید: 74