لرزش در تحریرها

لرزش در تحریرها تحت عنوان ترعید شناخته می شود و موجب کاهش کیفیت طنین و زیبایی تحریرها می شود.


تعداد بازدید: 99