مؤسسات قرآنی به سنجش استعدادهای حفاظ قرآن بپردازند

 
 

گروه فعاليت‌های قرآنی: استعدادهای متقاضيان رشته حفظ قرآن توسط مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد و متوليان امر بررسی شود.

«محمد كاكاوند»، مديرمسئول مجمع قاريان قرآن كريم شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد، گفت: به‌نظر من اولين راه برای پرورش حفظ قرآن در مؤسسات قرآنی اين است كه روش‌های موجود برای حفظ قرآن كاربردی شوند.

وی افزود: شيوه برخی از مؤسسات قرآنی برای اين رشته صحيح نيست كه بايد توسط متوليان امر بررسی شود.

 

اين مسئول ادامه داد: در آيين اسلام، به‌خاطر سپردن آيات قرآن عبادتى مهم به شمار مى‌رود و پاداش دارد و بيش‌تر روايات درباره ارزش و اهميت حفظ قرآن ذكر شده است.

كاكاوند اشاره كرد: به‌‌نظر من بهترين نوع برای حفظ كردن قرآن، موضوعی است، زيرا كاربردش در جامعه بيشتر است، البته افراد بايد انگيزه و نوع استعدادشان را بسنجند.

 محمد كاكاوند:
برای حفظ كردن قرآن بهترين كار اين است كه برنامه‌ريزی صحيحی در دست متعلم باشد سپس با توجه به آن برنامه‌ريزی حركت كرد و آيات قرآن را به‌نحوه صحيح حفظ كرد

وی تأكيد كرد: حفظ ترتيبی نيز ارزشمند است به شرطی كه همراه با حفظ موضوعی باشد. امروزه بسياری از حفاظ، از توانايی ذهن خود به عنوان نوعی نرم افزار قرآنی استفاده می كنند كه اين مسئله كمی از هدف و ارزش حفظ دور است.

اين مسئول بيان كرد: افراد باانگيزه پايين، حفظ مقدماتی، افراد باانگيزه بالا حفظ متوسط و افراد با علاقه‌مندی و هوش بالا بدون اجبار پدر و مادر و اطرافيان، حفظ حرفه‌ای را انجام دهند و مؤسسات براساس ظرفيت و علاقه‌مندی نوع حفظ را برای فرد تعيين كنند.

كاكاوند در ادامه به هدف اصلی حفظ كردن قرآن اشاره كرد و گفت: هدف اصلی مؤسسات برای برگزاری اين رشته قرآنی ترويج فرهنگ قرآنی است كه اگر اين دوره قرآنی طولانی طی شود بهتر است زيرا متعلمان برای تثبيت كردن وقت بيشتری دارند.

اين مربی قرآنی افزود: بيشتر حفاظ از نظر قرائت و مسائل لحنی تلاوت قرآن ضعيف هستند كه بايد در كنار اين دوره قرآنی در كلاس قرائت حضور يابند.

اين مسئول اشاره كرد: حافظی از نظر قرائت قوی است كه در كنار كار حفظ، قاری تحقيق‌خوان نيز باشد.

وی گفت: امروزه حافظانی كه قرائتشان مورد استقبال قرار می‌گيرد به جهت اين است كه توانايی اجرای قرائت تحقيق را دارند، زيرا مبنای قرائت تدوير، قرائت تحقيق است كه بايد مورد توجه حافظان و مربيان آنان قرار بگيرد. حافظان قرآن علاوه بر داشتن استاد حفظ حتماً بايد در محضر استاد فن تلاوت نيز شاگردی كنند و فنون تلاوت را بياموزند.

وی ادامه داد: مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد برای اينكه علوم‌قرآنی در سطح جامعه گسترش يابد بايد كلاس‌های فوق‌العاده برگزار كنند و همچنين استعدادهای متقاضيان را بررسی كنند تا هر شخص با توجه به استعداد و انگيزه‌ای كه دارد در رشته مذكور مشغول به آموختن شود.

اين مسئول حفظ قرآن را در دو جنبه برنامه‌ريزی و خدماتی عنوان كرد و گفت: در اين راه بهترين كار اين است كه برنامه‌ريزی صحيحی در دست متعلم باشد سپس با توجه به آن برنامه‌ريزی حركت كرد و آيات قرآن را به‌نحوه صحيح حفظ كرد.

كاكاوند ادامه داد: يكی ديگر از موارد تأثيرگذار در حفظ قرآن، حضور مربی باتجربه است كه با توجه به تجربه‌ای كه دارد می‌تواند متعلم اين رشته قرآنی را به‌خوبی راهنمايی كند، در واقع ايجاد علاقه مضاعف در قرآن‌پژوهان برای حفظ و دادن انگيزه صحيح به آنها بر عهده استاد جلسه است.

اين مسئول اشاره كرد: البته قرآن‌آموزان اين رشته توجه كنند كه اين حفظ قرآن كار آسانی نيست بلكه كسانی در اين كار موفق هستند كه پشتكار داشته باشند.

وی در پايان به بهترين روش برای به‌خاطر سپردن آيات قرآن در ذهن اشاره و تصريح كرد: مرور بر آيات، همان تحويل محفوظات به شخص ديگر است، به اين صورت كه شخص اول تمام محفوظات خود را برای نفر دوم بخواند و نفر دوم اگر اشكالی در حفظ نفر اول وجود دارد به او تذكر دهد كه بسيار می‌تواند مؤثر واقع شود.


تعداد بازدید: 689