مراتب لحنی در تلاوت

مراتب لحنی در تلاوت سه مرحله می باشد:

الف): تقلید – تبعیت از یک سبک

ب): تلحین – آهنگ گذاری بر روی جملات و کلمات

ج): تنغیم – نغمه پردازی و پردازش نغمی


تعداد بازدید: 399